Wmo en mantelzorg
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente: tel 140165. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

Wat kunt u verwachten? Wat biedt de Wmo?
De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer en ondersteuning voor u als mantelzorger. Bijvoorbeeld door vervangende zorg begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. U vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet u een eigen bijdrage betalen.

Ondersteuning voor u als mantelzorger
De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om u in uw zorgtaken te ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan u helpen om overbelasting te voorkomen. Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers.

Inloopspreekuren wijkteams Oud Gastel / Stampersgat:
Medisch centrum Nieuw-Gastel, Het Hof 2a (melden bij assistent huisartsenpost) op maandag en woensdag van 13.00- 14.30 uur (let op: de woensdag vervalt in vakantieperiode t/m 25 augustus)

Ouderenadviseur KBO
Heeft u hulp nodig en niemand om te helpen? Onze ouderenadviseur is een vertrouwenspersoon die u hiervoor ook kunt raadplegen.
Mevrouw Betsie van Oosterhout, tel. 0165-514058 of Gemeente Halderberge tel: 140165
Link https://www.halderberge.nl/zorg-en-ondersteuning