Doelstelling van onze KBO afdeling Oud Gastel is activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het behartigen van de belangen van senioren en het bevorderen van hun sociale contacten. Wij zijn een organisatie voor alle personen van 50 jaar of ouder.

Er zijn genoeg redenen om lid te worden voor maar 22,50€ per jaar (gastleden 12,50€), zoals o.a.:
• KBO Oud Gastel maakt deel uit van KBO-Brabant.
• U ontvangt 10 maal per jaar het kleurrijke blad “Ons” van KBO-Brabant en tevens onze eigen Nieuwsbrief van KBO Oud Gastel.
• Op vertoon van uw KBO-Ledenpas ontvangt u korting bij IAK of CZ of Energieleverancier. Zie hiervoor bij ledenvoordeel.
• KBO Oud Gastel heeft een ouderenadviseur die u kan helpen bij de vele vragen die er bij u leven op gebied van de individuele hulpvraagstukken o.a. over en alles wat te maken heeft met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
• KBO Oud Gastel heeft belastingadviseurs die u helpen met uw aangifte.
• KBO Oud Gastel heeft zingeving door kerstviering, themamiddagen, ziekenbezoek.
• KBO Oud Gastel organiseert vele gezellige activiteiten (zie bij activiteiten)
• KBO Oud Gastel organiseert 1 x per jaar een dagreis.
• KBO Brabant heeft juristentelefoon om u te helpen, is betrokken bij Wonen – Welzijn en Zorg en is de grootste ouderenbond die gehoord wordt bij alle politieke partijen

U ziet, het is meer dan de moeite waard om lid te worden van onze KBO met meer dan 400 leden.