Belastingaangifte invullen
Ieder jaar zult u een verzoek tot aangifte inkomstenbelasting ontvangen.
Als u 65-plusser bent, zonder inwonende kinderen, met een AOW uitkering en het totale inkomen is max. €50.000 (of €35.000 voor alleenstaande), kunt u een beroep doen op een van onze belastinginvullers (zie onderaan deze mededeling).
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid en is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht.
Om de aangifte vlot te doen verlopen verzoeken wij u de volgende papieren (indien bij u van toepassing) klaar te leggen:
• Jaaropgave van AOW, Pensioen, Lijfrente en eventueel loon uit arbeid.
• Afschriften van Bank-, Giro- en/of spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari van het jaar van aangifte.
• Bij een inhouding van dividendbelasting op effectenrekeningen een overzicht van de ingehouden dividendbelasting.
• Rekeningen van Buitengewone Uitgaven i.v.m. ziekte (voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering).
• Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist, etc. Eventueel een overzicht van het aantal gereden kilometers en/of taxikosten.
• Jaaropgave betaalde hypotheekrente woonhuis en saldi hypotheek.
• Beschikking WOZ waarde van de gemeente met peildatum 1 januari van het jaar van aangifte (waarde woonhuis).
• Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.
• Aanslagen Belastingdienst voorgaande jaar.
• Beschikkingen huur- en zorgtoeslag van het jaar van aangifte.

Onze vrijwillige belastingadviseurs zijn:

Wim van Oosterhout; tel. 0165-512141

Tonny van Oers; tel. 0165-563010

Adri Lazaroms; tel. 0165-512523