Ledenadministratie: Trudie Hoogstraten-van der Meere

Tel: 06-14925181 email: kboogledenadm@gmail.com

Secretariaat: Jan Broos

Tel: 0165-511848 email: ogsecretariaat@gmail.com

Websitebeheer: Adri Lazaroms

Tel: 0165-512523 email: alazaroms@gmail.com

Ouderenadviseur KBO Oud Gastel:

Betsie van Oosterhout tel. 0165 514058

Cliëntondersteuners Halderberge:

Dhr. Jack Donkers tel. 06 2078 8531 (voor Oud Gastel en Stampersgat)

Belastinginvullers:

Wim van Oosterhout tel. 0165 512141

Adri Lazaroms-Poppelaars tel. 0165 512523

Tonny van Oers-Fasen tel. 0165 563010